Reklama

Obrona w sprawach karnych

Klienci najczęściej potrzebują obrony, gdy są oskarżeni o:
- spowodowanie rozstroju zdrowia (art. 156 i 157 kodeksu karnego),
udział w bójce lub pobiciu, narażenie na utratę życia lub zdrowia (art. 158, 159, 160 kodeksu karnego),
- przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji:
spowodowanie wypadku komunikacyjnego (art. 177 kodeksu karnego),
- prowadzenie samochodu, motocykla, roweru w stanie nietrzeźwości lub odurzenia (art. 178 a kodeksu karnego),
- przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów:
- fałszerstwo dokumentów (art. 270 kodeksu karnego),
- poświadczenie nieprawdy (art. 271 kodeksu karnego),
- kradzież, kradzież z włamaniem (art. 278 i 279 kodeksu karnego),
- rozbój (art.280 kodeksu karnego),
- kradzież rozbójnicza (art. 281 kodeksu karnego),
- wymuszenie rozbójnicze (art. 282 kodeksu karnego),
- oszustwo (art. 286 kodeksu karnego),
- paserstwo (art. 291 kodeksu karnego),
- handel narkotykami i substancjami psychotropowymi (art. 59 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii),
- posiadanie narkotyków i substancji zakazanych (art. 62 ustawa o przeciwdziałaniu narkomani),
- naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym (art. 86 kodeksu wykroczeń),
- prowadzenie pojazdu bez uprawnień lub bez dokumentów (art. 94 i 95 kodeksu wykroczeń)
i inne...

zadzwoń na numer tel.:
667613913
Dodana: środa, 1 grudnia 2021 15:46
Dodana przez: [email protected] Telefon:
*** *** *** POKAŻ
Rawicz
Zgłoś ogłoszenie

Inne z tej kategorii