Reklama

Wielkopolska skutecznie rozwijana dzięki PROW 2014-2020

Opublikowano: pt, 20 lis 2020 17:22
Autor:

Wielkopolska skutecznie rozwijana dzięki PROW 2014-2020 - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości

Blisko 270 milionów złotych wypłacono już beneficjentom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którzy podpisali umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Pozytywnie rozpatrzonych zostało około 1200 wniosków o płatność. Dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej w regionie poprawia się stan infrastruktury wiejskiej, powstają nowe firmy i rozwijają już istniejące, dając nowe miejsca pracy mieszkańcom wielkopolskiej wsi. PROW 2014-2020 pomaga również dbać o dziedzictwo lokalne i rozwój turystyki na obszarach wiejskich.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 od drugiej połowy 2015 roku. Od tego czasu zakończono szereg naborów wniosków,  w efekcie czego podpisanych zostało ponad 2000 umów z beneficjentami na zadania o łącznej wartości prawie 500 milionów złotych. 

- Województwo wielkopolskie jest drugim co do wielkości regionem w kraju. Jako region tradycyjnie rolniczy mierzy się z wieloma wyzwaniami, które stawia przed nim współczesny świat. Działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW 2014-2020 zmierzają do tego, aby obszary wiejskie uczynić miejscem atrakcyjnym do życia. Poprawiamy stan dróg gminnych i powiatowych, dbamy o zapewnienie dostępu mieszkańcom do podstawowych usług, takich jak doprowadzenie bieżącej wody, czy odprowadzenie nieczystości. Troszczymy się o rozwój handlu lokalnego umożliwiając gminom inwestowanie w targowiska. Budowane i modernizowane są świetlice wiejskie, parki, ścieżki pieszo-rowerowe,  boiska, place zabaw i siłownie zewnętrzne. Pamiętamy też o ochronie zabytków. Jednym z priorytetowych wyzwań programu jest zwiększenie zatrudnienia na obszarach wiejskich w branżach pozarolniczych. Dzięki środkom europejskim skutecznie rozwijamy nasz region – mówi wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski.

Inwestycje  w powiatach gostyńskim i rawickim

Ponad 9,6 miliona złotych z PROW 2014-2020 zostało dotychczas wypłaconych beneficjentom z powiatów gostyńskiego i rawickiego. 3,9 miliona złotych wykorzystano na poprawę stanu dróg lokalnych w powiecie rawickim. Dofinansowanie w wysokości 1,1 miliona złotych gmina Pakosław przeznaczyła na przebudowę drogi gminnej łączącej Golejewko, Ostrobudki i Baranowo oraz Góreczki Wielkie. Gmina Miejska Górka przebudowała ulicę Nową w Dąbrowie i ulice Hubala w Miejskiej Górce, natomiast gmina Bojanowo drogę gminną na odcinku Zaborowice – Trzebosz. Inwestycję tego typu zrealizowała również gmina Rawicz, która wykorzystała uzyskane środki z programu na przebudowę ulicy Wrocławskiej wraz z budową infrastruktury technicznej w Dębnie Polskim. W 2019 roku wicemarszałek Krzysztof Grabowski podpisał umowy z beneficjentami na dofinansowanie kolejnych inwestycji związanych z budową lub modernizacją dróg lokalnych. Ze środków europejskich na ten cel korzystają m.in. gmina Pakosław, która otrzymała wsparcie finansowe na przebudowę drogi w Chojnie oraz gmina Miejska Górka z przeznaczeniem na rozbudowę ulicy Hubala w Miejskiej Górce. 

3,2 miliona złotych zostało spożytkowanych na realizację inwestycji w gospodarkę wodno- ściekową. Dzięki środkom unijnym Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu zbudował sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przebudował sieć wodociągową i zakupił urządzenia dla stacji uzdatniania wody w Kosowie. Gmina Miejska Górka przeznaczyła uzyskane dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołaczkowice wraz z siecią wodociągową na odcinku Dłoń-Kołaczkowice. W 2020 roku otrzymała pomoc finansową z PROW 2014-2020 na budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę i budowę sieci wodociągowej w części Sobiałkowa.

Beneficjenci PROW 2014-2020 przeznaczają również uzyskane środki na inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne. Gmina Krobia przebudowała budynek Gościńca Biskupiańskiego w Domachowie, miejsca w którym krzewione jest unikatowe dziedzictwo folklorystyczne Biskupizny. W Dąbrowej i w Gostkowie w gminie Miejska Górka powstają nowe świetlice wiejskie. Gmina Pępowo fundusze pozyskane z programu przeznaczyła z kolei na renowację zabytkowego wiatraka wraz z urządzeniem terenu na stanicę rowerową. Jest to przykład projektu z zakresu ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego. 

Ważne środki na rozwój lokalny

W województwie wielkopolskim funkcjonuje 28 lokalnych grup działania finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na obszarze powiatu gostyńskiego funkcjonują trzy z nich. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią” obejmuje swoim zasięgiem m.in. gminy Borek Wielkopolski i Pogorzela, z kolei gminy Gostyń, Krobia, Pępowo i Piaski należą do LGD „Gościnna Wielkopolska”, do którego należą również cztery gminy powiatu rawickiego: Rawicz, Pakosław, Jutrosin oraz Miejska Górka. Gminy Poniec z powiatu gostyńskiego oraz Bojanowo z powiatu rawickiego wchodzą w skład Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior. 

Lokalne grupy działania prowadzą nabory wniosków zgodnie z opracowanymi wcześniej strategiami rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Pieniądze na realizację projektów wpisujących się w poszczególne strategie trafiają do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, firm i osób fizycznych. Na terenie powiatów rawickiego i gostyńskiego wartość zrealizowanych projektów dofinansowanych za pośrednictwem wielkopolskich LGD to ponad 2,1 miliona złotych. Przyznane fundusze umożliwiły realizację  21 przedsięwzięć, z których 7 polegało na rozpoczęciu działalności gospodarczej lub na rozwinięciu już istniejących przedsiębiorstw. 

Pozostałe zadania zostały zrealizowane przez lokalne gminy oraz organizacje pozarządowe. Dzięki środkom przeznaczonym na wsparcie rozwoju lokalnego w ramach PROW 2014-2020 w gminie Bojanowo pojawiły się cztery nowe place zabaw, gmina Jutrosin przeprowadziła renowację stawów wraz z rekreacyjnym zagospodarowaniem ich terenu, odnowiła rowy melioracyjne oraz wykonała nasadzenia drzew. Podobne działania związane z poprawą walorów krajobrazowych oraz małej retencji na wybranych terenach wiejskich przeprowadzono w gminach Miejska Górka, Rawicz, Pakosław, a także w gminach Piaski, Pępowo, Gostyń oraz Krobia . Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda z Grąbkowa w gminie Jutrosin wykorzystała fundusze unijna na realizacje projektu pt. „Rośliny na widelcu”. Zadanie polegało na wdrożeniu programu edukacyjnego dotyczącego zagadnień wykorzystania lokalnych produktów w zdrowym żywieniu. W gminie Borek Wielkopolski zagospodarowano teren rekreacyjny w Karolewie. Gminne Centrum Kultury w Poniecu przebudowało świetlice wiejskie w Czarkowie i Waszkowie, a Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnna” zrealizował projekt pt.. „Poznaj przyrodę Gościnnej Wielkopolski”, w którym  promowano walory rekreacyjne i turystyczne regionu, wykorzystując lokalne dziedzictwo przyrodnicze.  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE