Reklama

Dla kogo dodatek gazowy i jak się o niego starać?

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor:

Dla kogo dodatek gazowy i jak się o niego starać? - Zdjęcie główne

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Pod koniec minionego roku Sejm uchwalił ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa przewiduje, m.in. dodatek gazowy dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

Dodatek do gazu odpowiada wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Dodatek gazowy może otrzymać odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą jednak być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dla kogo refundacja podatku VAT od gazu?

Refundacja podatku VAT przewidziana jest dla:

  • osoby w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  • osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Dochodem gospodarstwa domowego (po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób) są:

  • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art.30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
  • dochody z gospodarstwa rolnego
  • dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:

  • 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego do dnia 31-07-2023 r.
  • 2022 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01-08-2023 r. do dnia 29-02-2024 r.

Gdzie można złożyć wniosek o refundację podatku VAT od gazu?

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. W gminach Miejska Górka, Bojanowo, Pakosław i Jutrosin wnioski należy składać w Ośrodkach Pomocy Społecznej, a w Rawiczu jest to Centrum Usług Społecznych. 

Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP
  • tradycyjnie w formie papierowej 
Wniosek należy złożyć nie później niż do 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE