Reklama

Powiat rawicki w sporze z urzędem marszałkowskim

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor:

Powiat rawicki w sporze z urzędem marszałkowskim - Zdjęcie główne

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Spór dotyczy jednej z największych inwestycji realizowanych przez Powiat Rawicki wspólnie z innymi samorządami, czyli ścieżki Rawicz - Osiek. Nie chodzi jednak o jej stan, ale o sprawy formalne. Krajowa Administracja Skarbowa dopatrzyła się nieprawidłowości w przeprowadzeniu przetargu, za co grozi kara finansowa. Starosta Adam Sperzyński uważa jednak, że wszystko wykonano prawidłowo.

Było to największe przedsięwzięcie inwestycyjne powiatu w dotychczasowej historii samorządu. Pozyskane na ten cel unijne fundusze stanowiły kwotę niespełna 17 milionów złotych. Od kilku miesięcy infrastruktura służy mieszkańcom powiatu rawickiego i wchodzących w jego skład gmin, a skorzystać z niej można używając, między innymi Rowerów Powiatowych.

Pojawił się kosztowny problem. Czego dotyczy?

Jak się dowiedzieliśmy, budowa ścieżki Rawicz - Osiek była audytowana przez Krajową Administrację Skarbową, która kontrolowała różne projekty unijne pilotowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Ta dopatrzyła się nieprawidłowości. Zdaniem autorów audytu, niesłusznie nie zastosowano w drugim przetargu "procedury unijnej", co zagrożone jest korektą 25% dofinansowania, czyli około 3,6 mln zł.
- Nasze procedury były wcześniej sprawdzane i zaakceptowane przez UMWW. Ponieważ audyt dotyczył urzędu marszałkowskiego - jako instytucji zarządzającej projektami - korektę otrzymał marszałek, ale w każdym projekcie jest tak, że ryzyko zwrotu ponosi ostatecznie beneficjent końcowy, czyli my - informuje starosta Adam Sperzyński.
Informację o tym fakcie urząd marszałkowski przekazał powiatowi rawickiemu w listopadzie 2022 roku. Powiat w odpowiedzi przedstawił swoje umotywowane zastrzeżenia i odmówił uznania korekty.
 
Jak mówi starosta Adam Sperzyski, audyt nie podlega zaskarżeniu na drodze sądowej. Wspólne zastrzeżenia Starostwa Powiatowego w Rawiczu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przeciwko Krajowej Administracji Sądowej, nie przyniosły skutku.

Spór z urzędem marszałkowskim

Aktualnie Powiat Rawicki jest w sporze z urzędem maraszłkowskim o konieczność zwrotu pieniędzy, ponieważ  UMWW odmówił wypłacenia należności końcowej za projekt w kwocie około 1,7 mln. złotych, która to kwota - w ocenie władz powiatu - zostanie zaliczona na poczet korekty.
 
- Wobec odmowy uregulowania przez powiat przedstawionej korekty finansowej spodziewamy się w niedalekiej przyszłości doręczenia decyzji administracyjnej przez urząd marszałkowski, w której powiat zobowiązany zostanie do zapłaty. Jesteśmy na to przygotowani, zebraliśmy ogół analiz i argumentów służących do obrony naszego stanowiska i potwierdzających niezasadność korekty. Liczymy się z potencjalnym sporem, który toczył się będzie w postępowaniu administracyjnym, a w późniejszym czasie na drodze sądowo - administracyjnej. Jednocześnie rozważamy kroki związane z wyegzekwowaniem płatności końcowej, gdyż jesteśmy przekonani o braku podstaw do odmowy jej wypłacenia - podkreśla starosta Adam Sperzyński.
 

"Zarzuty KAS nie znajdują uzasadnienia"

Zdaniem Pawła Napierały, dyrektora departamentu Wdrażania Programu Regionalnego w urzędzie wojewódzkim zarzuty KAS nie znajdują uzasadnienia.
 
- W ocenie Instytucji Audytowej, w sprawie doszło do naruszenia zasad udzielania zamówień poprzez dokonanie przez beneficjenta sztucznego podziału zamówienia na roboty budowlane. Niniejsze, według ustaleń Instytucji Audytowej, powoduje konieczność wyliczenia wydatków niekwalifikowalnych w projekcie zgodnie z Taryfikatorem Komisji Europejskiej i , w konsekwencji, wezwania beneficjenta do zwrotu środków. Zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych w przypadku, gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich są wykorzystane m.in. z naruszeniem procedur (m.in. PZP), podlegają zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków. Jak wynika z zawartej umowy o dofinansowanie projektu Instytucja Zarządzająca może przerwać bieg terminu płatności jeżeli wszczęto dochodzenie w związku z ewentualnymi nieprawidłowościami - wyjaśnia Napierała.
 
Dodaje, że w umowie wskazano także, że w przypadku, gdy kwota do odzyskania - tak jak w przypadku beneficjenta, jest wyższa niż kwota pozostająca do przekazania w ramach kolejnych transz dofinansowania lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia, a beneficjent nie dokonał zwrotu w wymaganym terminie, przed zatwierdzeniem wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca podejmuje czynności zmierzające do odzyskania należnych środków z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, o których mowa w umowie o dofinansowanie projektu.
 
ZOBACZ TAKŻE: polecany artykuł
 
 

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE