Reklama

Wyjazd do sanatorium 2023. Jakie choroby kwalifikują do leczenia, jak zdobyć skierowanie, wyjazdy na NFZ i z ZUS [PORADNIK]

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor: | Zdjęcie: Adobe Stock

Wyjazd do sanatorium 2023. Jakie choroby kwalifikują do leczenia, jak zdobyć skierowanie, wyjazdy na NFZ i z ZUS [PORADNIK] - Zdjęcie główne

Wyjazd do sanatorium 2023. Jakie choroby kwalifikują do leczenia, jak zdobyć skierowanie, wyjazdy na NFZ i z ZUS [PORADNIK] | foto Adobe Stock

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Na przyszły rok rząd zapowiada zmiany w przepisach dotyczących wyjazdów do sanatoriów na Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjent sam będzie mógł wybrać termin i miejsce, w które chce pojechać. Na razie jednak obowiązują stare zasady. Warto je znać i wiedzieć, jakie warunki trzeba spełniać, aby wybrać się na urlop poprawiający nasze zdrowie. Co ze skierowaniem, kolejkami i kosztami?

Wyjazd do sanatorium w Polsce to temat, o którym krążą prawdzie legendy. Niektórzy uważają, że potrzebna jest duża dawka szczęścia, by się na taki pobyt "załapać". Czy tak jest faktycznie, kto ma szansę otrzymać skierowanie od lekarza i ile naprawdę kosztuje taki wyjazd? Sprawdziliśmy. 

Wyjazd do sanatorium. Te choroby kwalifikują Cię do leczenia 

Wyjazd do sanatorium na leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Z tego rodzaju leczenia możemy skorzystać w celu odzyskania sprawności po chorobie lub wypadku. Z wyjazdu możemy również skorzystać, kiedy z powodu choroby zawodowej wymagamy określonych zabiegów, które wykonywane są w uzdrowiskach. W uzdrowiskach czekają na nas: wody mineralne, borowiny, bodźce klimatoterapeutyczne, hydroterapia, fizykoterapia i kinezyterapia.

W czasie pobytu, w zależności od profilu uzdrowiska, a także od potrzeb i wskazań można skorzystać między innymi z: kąpieli leczniczych i ćwiczenia w basenach, kuracji pitnych i  inhalacji, natrysków, biczów szkockich, masaży wodnych, zawijań i okładów, ciepłolecznictwa, światłolecznictwa, elektroterapii, ultradźwięków, magnetoterapii, laseroterapii, krioterapii, masażu leczniczego, oraz z gimnastyki indywidualnej i zbiorowej.

Jak informuje nas Magdalena Góralczyk, starszy specjalista z Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ, musimy wiedzieć, że na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci wystarczająco sprawni, by odbyć podróż do uzdrowiska, samodzielni, zdolni do dbania o siebie i korzystania z zabiegów leczniczych.

Z leczenia uzdrowiskowego korzystają osoby z licznymi schorzeniami. W zależności od doleglowości i profilu leczenia lekarz balneolog kieruje je do sanatorium, które jest optymalnie dopasowane do indywidualnych potrzeb kuracjusza.

 Choroby, które kwalifikują do leczenia uzdrowiskowego:

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby układu nerwowego,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby kardiologiczne,
 • nadciśnienie,
 • choroby naczyń obwodowych,
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia),
 • choroby dolnych dróg oddechowych,
 • choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia),
 • cukrzyca (diabetologia),
 • otyłość,
 • choroby tarczycy,
 • osteoporoza,
 • choroby skóry (dermatologia),
 • choroby kobiece (ginekologia),
 • choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia),
 • choroby oka
 • choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia).
 

Wyjazd do uzdrowiska. Skierowanie papierowe i e-skierowania

Z leczenia w sanatorium może skorzystać każda osoba, która jest ubezpieczona i spełnia warunki.

Z leczenia mogą skorzystać także dzieci i od 3. do 18. roku życia, które mogą zostać skierowane na uzdrowiskowe leczenie szpitalne (27-dniowe) jak i na leczenie sanatoryjne, 21-dniowe z pełnopłatnym opiekunem

– informuje Magdalena Góralczyk. Zgodnie z obowiązującymi zasadami dzieci do chwili ukończenia 6. roku, 11. miesiąca i 29. dnia życia otrzymują skierowanie na turnus z opiekunem, natomiast po ukończeniu 7. roku życia wyjeżdżają na samodzielny turnus w szpitalu uzdrowiskowym, gdzie znajdują się pod opieką personelu. Leczenie odbywa się przez cały rok, w uzdrowisku możliwa jest kontynuacja nauki w zakresie szkoły podstawowej i liceum. Pobyt dziecka w uzdrowisku jest bezpłatny, natomiast opiekun ponosi pełną odpłatność za swój pobyt zgodnie ze stawką danego uzdrowiska.

Żeby skorzystać z leczenia uzdrowiskowego w sanatorium, każdy pacjent – niezależnie od wieku – musi mieć skierowanie. Do NFZ przesyła je lekarz kierujący lub pacjent w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia, pod rygorem utraty ważności skierowania. Skierowanie można dostarczyć elektronicznie lub osobiście: do siedziby oddziału Funduszu w miastach wojewódzkich lub do delegatur, które znajdują się w wielu mniejszych miastach. 

Uwaga! Papierowe skierowania do sanatorium będą akceptowane tylko do 30 czerwca 2023 roku. Po tym terminie znikną, a lekarz kierujący do sanatorium będzie wysyłał do NFZ e-skierowanie (obecnie może wybrać jedną z dwóch opcji), a pacjent dostanie dalsze informacje za pomocą Internetowego Konta Pacjenta, SMS-em, e-mailem lub pocztą tradycyjną. 

Obecnie czas oczekiwania na leczenie sanatoryjne dorosłych wynosi ok. 12 miesięcy, a na leczenie szpitalne dorosłych do 3 miesięcy.

W przypadku leczenia szpitalnego osób od 3. do 18. roku życia, czas oczekiwania to około 3 miesiące. Tyle samo poczekamy na przydział sanatoryjny dla dziecka z opiekunem, od 3. do 6. roku życia. 

Sanatorium 2023. Darmowe tylko zabiegi, ile zapłacimy za pokój? 

Na dzisiaj pacjent nie ma możliwości wyboru miejsca leczenia w sanatorium. Wyjazd do wybranego miejsca możliwy jest jedynie poprzez skorzystanie w przypadku świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego w trybie ambulatoryjnym lub w sytuacji tzw. zwrotów skierowań. To skierowania, z których, z różnych przyczyn, nie mogli skorzystać inni pacjenci, a termin rozpoczęcia leczenia jest krótszy niż 14 dni.

Wyjazd do sanatorium wiąże się więc z określonymi kosztami. Przypominamy, że NFZ finansuje tylko zabiegi. Każdy pacjent, z wyjątkiem dzieci, ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Odpłatność dotyczy również emerytów. Wysokość za każdy dzień pobytu pacjenta zależy od standardu pokoju i terminu wyjazdu (sezonu rozliczeniowego). Opłata jest precyzyjnie określona przez Ministra Zdrowia. Od maja 2022 roku opłata za jeden dzień pobytu wynosi: 
 • pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym (32,6 zł - od 1 października do 30 kwietnia oraz 40,9 zł, od 1 maja do 30 września);
 • pokój jednoosobowy w studiu (26,1zł/37,4 zł); 
 • pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego (24,9 zł/33,2 zł);
 • pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym (19,5 zł/27,3 zł);
 • pokój dwuosobowy w studiu (16,5/24,9);
 • pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego (14,2 zł/19,5 zł);
 • pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym (12,5 zł/14,8 zł);
 • pokój wieloosobowy w studiu (11,9/13,6);
 • pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego (10,6 zł /11,9 zł). 
Od maja 2023 roku ceny najprawdopodobniej wzrosną.

Również ZUS możne wysłać do sanatorium. Kogo i na jakich zasadach? 

Na wyjazd do uzdrowiska możemy również liczyć z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Musimy jednak wiedzieć, że o ile o wyjazd z NFZ mogą się starać wszyscy chorzy ubezpieczeni w Funduszu, to sanatorium z ZUS jest przeznaczone tylko dla osób czynnych zawodowo, którym choroba może uniemożliwić pracę. Monika Kiełczyńska z ZUS informuje nas, że w tym przypadku mówimy o rehabilitacji leczniczej w ramach – jak to ujmują urzędnicy – prewencji rentowej, która ma zapobiegać długotrwałej niezdolności do pracy.

Czas w tym przypadku jest kluczowy. Jeśli nie zrehabilitujemy ubezpieczonego i będzie on mimo pogarszającego się zdrowia pracował, może to przynieść nieodwracalne skutki i w ogóle pozbawić go możliwości wykonywania dalszej pracy. Tak więc rehabilitacja zarówno stacjonarna czyli tzw. sanatorium lub ambulatoryjna jest działaniem prewencyjnym dla osób pracujących zagrożonych niezdolnością do pracy

– tłumaczy Monika Kiełczyńska. Aktualnie w ramach prewencji rentowej rehabilitacja prowadzona jest w zakresie:

 • chorób układu krążenia,
 • układu oddechowego,
 • narządu ruchu,
 • chorób psychosomatycznych,
 • narządu głosu,
 • po leczeniu onkologicznym gruczołu piersiowego u kobiet.
 

Osoba kierowana do sanatorium z ZUS nie musi ponosić żadnych kosztów związanych ze swoją kuracją, pobytem, a nawet dojazdem do uzdrowiska, o ile korzysta z dojazdu komunikacją publiczną, drugiej klasy. Co ważne, przez okres pobytu w uzdrowisku nie trzeba korzystać z urlopu wypoczynkowego. Mając skierowanie na rehabilitację, można skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, które wystawia lekarz w ośrodku rehabilitacyjnym, do którego osoba jest skierowana.

Rehabilitacja lecznicza z ZUS. Od tego zacznij starania

Starania o wyjazd do sanatorium należy rozpocząć od wizyty u lekarza prowadzącego, który wypełni wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach wspomnianej prewencji rentowej. Monika Kiełczyńska wyjaśnia, że taki wniosek można pobrać w ZUS-ie lub wydrukować ze strony www.zus.pl.

Wypełniony wniosek należy złożyć w jednostce ZUS. Wskazane jest załączenie do wniosku dokumentacji medycznej z leczenia, wyników badań np. USG i innych, ponieważ aktualnie część spraw załatwianych jest przez lekarzy ZUS bez udziału ubezpieczonego.

Lekarz może również wystawić wniosek o rehabilitację w trakcie wystawiania zwolnienia elektronicznego (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Takiego wniosku nie trzeba wówczas przynosić do Zakładu osobiście, bo lekarz prześle go elektronicznie. Po złożeniu dokumentów zostaniemy poinformowani o terminie wizyty u lekarza orzecznika, a w przypadku rozpatrzenia sprawy na podstawie dostarczonej dokumentacji otrzymamy pocztą orzeczenie ustalające potrzebę rehabilitacji lub brak potrzeby skierowania na rehabilitację.

Jeżeli z jakimiś ustaleniami orzeczenia lekarza ZUS nie będziemy się zgadzać, możemy złożyć sprzeciw do komisji lekarskiej, która ponownie rozpatrzy sprawę. Jeśli lekarz ZUS uzna, że występuje potrzeba przeprowadzenia rehabilitacji, otrzymamy stosowne skierowanie.

O terminie i miejscu rehabilitacji ubezpieczonych informują pracownicy Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji ZUS. Czas oczekiwania na wyjazd do sanatoriów jest różny. Najdłużej oczekuje się na miejsce w sanatorium, w którym rehabilitowane są narządy ruchu. Tu oczekiwać na wyjazd możemy nawet kilka miesięcy.

Artykuł pochodzi z portalu gostynska.pl. Kliknij tutaj, aby tam przejść.
Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy